Krótko o nas
„ALL-MED” Medyczny Instytut Badawczy został założony przez prof. dr hab. Marka Jutela w 2006 roku. Centrum leczenia alergii, astmy i szczepień przeciwalergicznych. Opracowaniem oraz wdrażaniem nowych metod diagnostyki, leczenia alergii i innych chorób uwarunkowanych immunologicznie.
Kontakt
open

Nasz zespół

O firmie ALL-MED


Prof. Marek Jutel

Alergolog

ALL-MED” Specjalistyczna Opieka Medyczna. Medyczny Instytut Badawczy został założony przez prof. dr hab. Marka Jutela w 2006 roku jako centrum leczenia alergii i astmy i szczepień przeciwalergicznych oraz jako placówka badawcza zajmująca się opracowaniem oraz wdrażaniem nowych metod diagnostyki i leczenia alergii i innych chorób uwarunkowanych immunologicznie. Od początku powstania Poradnia posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i opiekuje się pacjentami z wszystkimi rodzajami alergii. Prowadzone są również badania kliniczne nad zastosowaniem nowych metod odczulania oraz terapii farmakologicznych i immunologicznych (tzw. biologicznych) w leczeniu astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz chorób o podłożu autoimmunizacyjnym.


"ALL-MED" MIB jest jednostką naukową z branży badawczo-rozwojowej R&D (Research and Development), która została zaliczona przez Komisję Europejską do grupy małych i średnich przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie działalności innowacyjnej i aplikacyjnej. "ALL-MED" Medyczny Instytut Badaczy (MIB) jest członkiem międzynarodowego konsorcjum naukowego, w skład którego wchodzi Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Amsterdamie (AMC), Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Odense (Dania), Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Heidelbergu, Uniwersytet w Salzburgu, oraz Biomay (Austria). Konsorcjum realizuje program badawczy finansowany z funduszy Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej (7th Framework Programme). Główne tematy badawcze konsorcjum są związane z opracowaniem nowych skuteczniejszych i bezpieczniejszych szczepionek przeciwalergicznych.


"ALL-MED" MIB dysponuje bazą kliniczną m.in. Kabiną Ekspozycji Środowiskowej, jako jeden z trzech ośrodków w Europie.


Prof. Marek Jutel (http://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Jutel) należy do czołowych polskich alergologów o międzynarodowym autorytecie. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Naukowego Europejskiej Akademii Alergii i Immunologii Klinicznej (European Academy of Allergy and Clinical Immunology - http://eaaci.net/), obecnie został nominowany przez Zarząd Główny (Executive Comittee) tej organizacji na funkcję wice-Prezydenta ds. Finansowych. Prof. Jutel jest autorem ponad 200 prac naukowych, w tym także tych opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, takich jak: Nature, Nature Medicine, PNAS, Journal of Allergy and Clinical Immunology. Jest pionierem badań nad zastosowaniem nowych metod immunoterapii swoistej w leczeniu chorób alergicznych. Prof. Jutel jest regularnie zapraszany do wygłaszania wykładów podczas najbardziej prestiżowych kongresów medycznych w dziedzinie alergologii, immunologii klinicznej, chorób wewnętrznych i pokrewnych specjalności (http://all-med.wroclaw.pl/blog).