"ALL-MED" MIB

"ALL-MED" MIB jest jednostką naukową z branży badawczo-rozwojowej R&D (Research and Development), która została zaliczona przez Komisję Europejską do grupy małych i średnich przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie działalności innowacyjnej i aplikacyjnej. "ALL-MED" Medyczny Instytut Badaczy (MIB) jest członkiem międzynarodowego konsorcjum naukowego, w skład którego wchodzi Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Amsterdamie (AMC), Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Odense (Dania), Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Heidelbergu, Uniwersytet w Salzburgu, oraz Biomay (Austria). Konsorcjum realizuje program badawczy finansowany z funduszy Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej (7th Framework Programme). Główne tematy badawcze konsorcjum są związane z opracowaniem nowych skuteczniejszych i bezpieczniejszych szczepionek przeciwalergicznych.

"ALL-MED" MIB dysponuje najnowocześniejszą bazą kliniczną m.in. Kabiną Ekspozycji Środowiskowej, jako jeden z trzech ośrodków w Europie, oraz laboratoryjną w zakresie zaawansowanych badań immunologicznych m.in.: wielokolorową cytometrią przepływową (FACSCanto II, Beckman-Coulter EPICS XL-MCL), real-time PCR (Applied Biosystems ABI Prism 7900HT), systemami do oceny stężenia ponad 100 białek w próbce (BioRad Bioplex 200), systemami do separacji komórek (Miltenyi AutoMacs Seperator), systemami do hodowli wielu typów komórek immunologicznie kompetentnych i strukturalnych oraz badań genetycznych i wiele innych. Metody te pozwalają na dokonanie oceny bardzo szerokiego wachlarza parametrów immunologicznych zarówno w ramach badań podstawowych, translacyjnych oraz aplikacyjnych, jak i również badań klinicznych, które z czasem po przeprowadzeniu walidacji mogą mieć zastosowanie także w rutynowej diagnostyce i monitorowaniu terapii jako tzw. biomarkery.

al. Gen. Józefa Hallera 95
53-201 Wrocław

Tel. (71) 363-33-56
Fax. (71) 363-33-55

e-mail: biuro@all-med.wroclaw.plGodz. otwarcia punktu pobrań

od poniedziałku do piątku
pobranie materiału:7:30 - 11:00
odbiór wyników:  7:30 - 12:00
 
tel. +48 731 012 575
 
Dostępne są pobrania krwi w soboty do godz. 11:30 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
Wizyty domowe z dojazdem do domu pacjenta (pobranie materiału do badań) również po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym

WSPÓŁPRACA

Gabinet rehabilitacji: